Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Bruker klyngesamarbeid for å utvide sine innovasjonsøkosystemer

By Tone Line Paddon|Published 24 October 2019|Category: News

I april annonserte NCE Energy Technology – Energy Valley, Solenergiklyngen og Kjeller Innovasjon en felles innovasjonssatsing: Energy.invented.

Gjennom Energy.invented får oppstartsselskaper (start-ups) og selskaper som ønsker å vokse (scale-ups) tilgang til blant annet kontorfasiliteter, mentorer, workshops og et bredt utvalg av ulike servicefunksjoner. Energy.invented tilbyr også inkubatortjenester levert av Kjeller Innovasjon, hvor målet er å gi bedriftene en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst.

– Det vi ønsker å få til med denne innovasjonssatsingen er å bygge videre på det økosystemet med energi som allerede finnes her i regionen. Gjennom denne satsingen får selskapene som sitter her tilgang til industrimiljøene i klyngene, som er mulige kunder og problemeiere, sier Katrine Vetlesen, prosjektleder i Energy Valley.

Les mer om dette på Innovasjon Norges egne sider

Registrer deg for deltagelse på arrangementet “Power of the Network” her