Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Bli konkurransedyktig i havvind!

Bodil Sannes-Vardenær, Senior kundeansvarlig i EKSFIN presenterte hvordan EKSFIN kan bidra til finansiering til støtte for norsk eksport og internasjonalisering. Foto: Linea Bancel
By Linea Bancel|Published 29 March 2022|Category: News

På mandagens havvind-roadshow med Aker Offshore Wind presenterte foredragsholdere fra EKSFIN, Achilles og Norsk Industri verktøy for å skape en konkurransedyktig norsk havvindindustri. 

Eksportfinansiering, EKSFIN

Eksfin har stor finansieringskapasitet og god internasjonal finanskompetanse. De kan blant annet delta i finansiering til havvind på norsk sokkel, og ønsker å nå flere SMBer og treffe større deler av leverandørkjeden i Norge. Eksfin kan bidra med lån til kjøper, investeringer i anleggsmidler og i produksjonsperiode. De stiller også ferdigstillelsesgarantier, betalingsgarantier og warranties. Eksfin kan avlaste bankene og gjør at prosjekter på havvind kan gå raskere og de har større trygghet i kontraktforhandlinger, forteller Bodil Sannes-Vardenær, Senior kundeansvarlig i Eksfin.

Kontakt Bodil Sannes-Vardenær, Senior kundeansvarlig SMB Fornybar Energi og Industri, for å høre hva Eksfin kan gjøre for din bedrift:  bsa@eksfin.no mob: 924 59 923

Global risikoreduksjon, Achilles 

Achilles hjelper SMBer og leverandører med å bli synlige for innkjøpere gjennom deres plattform. Plattformen er designet for å gjøre det lettere for innkjøpere å finne sin «match». Leverandører legger inn info om ESG, HMS, kjernekompetanse med mer, og innkjøpere kan filtrere og finne den rette leverandøren for sitt prosjekt.

Plattformen kombinerer forretningsanalyse med store mengder data for å skaffe et komplett bilde av leverandørers virksomheter, deres risikoeksponering og hva dette betyr for innkjøpere. For havvindaktører kan man kartlegge Tier 1, 2 og 3 og danne seg et bilde av risikoen for et langvarig samarbeid/prosjekt.

Achilles sitt nettverk «Green Energy», legger til rette for vekst i fornybar energi ved å sikre kvaliteten i leverandørkjedene. Nettverket evalueres av innkjøpere fra hele verden for å finne og forhåndskvalifisere leverandører for Green Energy-prosjekter. De kan søke med produkt- og tjenestekoder som er skreddersydd for sektoren for grønn, fornybar energi, og på den måten se, finne og velge leverandører basert på kravene i prosjektet.

Green Energy-nettverket brukes for selskaper innen vind, sol, bølge, hydro og andre typer fornybar energi både onshore og offshore. Det skal gjøre det lettere å gå over til en global leverandørkjede med ren og grønn energi.

Kontakt Halvard Homme, CEO i Achilles for å lære mer om plattformen: hh@achilles.com, +47 909 76 752

Knut Erik Steen, Fagsjef Havvind i Norsk Industri presenterte Entry Program for Offshore Wind. Foto: Linea Bancel

Entry program Offshore Wind, Norsk Industri 

Entry programmet er et opplæringsprogram som gjennom moduler går igjennom prosessen fra prosjektplanlegging til gjennomføring av prosjektet. Programmet har rapporten «Leveransemodeller for havvind» som bakteppe, og ser på anbefalingene rapporten kommer med for økt markedskunnskap og å bli bedre kjent med det internasjonale markedet.  Anbefalingene inkluderer blant annet å gjøre seg kjent med verdi- og leverandørkjeden i næringen, en systematisk verdikjedeanalyse, sikre kunnskap om relevante standarder, rammebetingelse og innsikt i marked og markedsutsikter. Opplæringsprogrammet baserer seg på forskjellige moduler som vil se på blant annet:

  • Markedsforståelse og beskrivelse: forståelse for markedet, hvor potensialet ligger og hvordan det er organisert, og opererer. (Geografisk, segment, land-eller kontraktspesifikke forhold). 
  • Forståelse for aktørbildet, kontrakter og avtaler: kunder, konkurrenter, partnere, allianser og “økosystemet”, myndighetsforhold, innkjøpsprosesser, lokalt innhold, kontraktregimer- og kontraktsformer.
  • Reguleringer og støtteordninger: regulatoriske forhold, standarder og regelverk, finansiering, garantier, forsikringer.
  • Markedskvalifikasjon: Forståelse for vesentlige elementer som styrker en suksessfull inntreden i markedet, strategi, forettningsmodell- og organisering, skalering- og veksthåndtering, teknologi- og løsningsverifikasjon.

For mer informasjon kontakt Knut Erik Steen, Fagsjef Havvind i Norsk Industri:  knuterik.steen@norskindustri.no, +47 909 10 931