Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Årsrapport 2020

Credit: Andrew Saunders. Copyright Equinor
By Annie Korsmo|Published 26 May 2021|Category: Media, News

Energy Valley er glade for å kunne dele årsrapporten for 2020 som dokumenterer klyngens aktiviteter, samarbeidsprosjekter og oppnåelser.

Klyngens hovedmål er å være teknologiutvikler, jobbskaper og eksportmotor for energinasjonen Norge. For 2020 har hovedsatsingene vært på kommunikasjon; å styrke dialogen mellom medlemmene og være bindeleddet mellom medlemmer, marked, virkemiddelapparat og regulatoriske myndigheter. Møteplasser og forretningsmuligheter; skape samarbeidsarenaer og tette kunnskap- og teknologigap, og innovasjon; gjennom innovasjonsplattformen Energy.invented for oppstarts- og vekstselskaper innen energiteknologi.