Join our world-class energy technology cluster.MembersBecome a member

Aker Horizons og Equinor inn i Energy Valley styret

Nytt styre: Øverst F.v. Astrid Rusås Kristoffersen (Kongsberg Maritime), Alexander Risøy (NEBB Engineering), Charlotte Berge (Lundin Energy Norway), Bård Brath Ingerø (Reiten&Co), Tallak Thorleifsson (Capgemini), Sandrine Tørstad (Equinor), Karl Petter Løken (Aker Horizons) og Ingvil Tybring-Gjedde (Earth, Wind & Power AS)
By Annie Korsmo|Published 27 May 2021|Category: News

Energy Valley ønsker å ta en enda tydeligere nasjonal posisjon og vil favne flere industrier og teknologier i arbeidet med energiomstillingen. 

-Styret foreslo endringer i vedtektene slik at de er mer tilpasset fremtiden, sier avtroppende styreleder Bjørn-Tore Markussen.

Lykkes med omstilling

-For å lykkes med energiomstillingen, må vi inkludere flere kunnskapsdisipliner og industrier. Medlemsmassen vår reflekterer dette allerede i dag, men vi ønsker med dette å markere at klyngen skal favne bredere i framtiden, sier Markussen.

På årsmøtet kom tre nye medlemmer inn i styret: Karl Petter Løken, Investeringsdirektør i Aker Horizons, Sandrine Tørstad, VP Finance & Control, Technology, Projects and Drilling i Equinor, og Ingvil Tybring-Gjedde, tidligere statssekretær i Olje- og Energidepartementet, Samfunnssikkerhetsminister i Justis- og beredskapsdepartementet, og Strategisk stab Vise admin i Innovasjon Norge, og nå leder hun selskapet Earth, Wind & Power. Alle tre er valgt for to år.

Nytt styre: Øverst F.v. Astrid Rusås Kristoffersen (Kongsberg Maritime), Alexander Risøy (NEBB Engineering), Charlotte Berge (Lundin Energy Norway), Bård Brath Ingerø (Reiten&Co). Nederst f.v. Tallak Thorleifsson (Capgemini), Sandrine Tørstad (Equinor), Karl Petter Løken (Aker Horizons) og Ingvil Tybring-Gjedde (Earth, Wind & Power AS)

Mot netto null

– IEAs siste rapport innebærer at vi trenger gjennomføringskraft i omstillingen til netto null før 2050. Det nye styret har en tyngde, kompetanse og sammensetningen som vi trenger i det arbeidet og jeg gleder meg til samarbeidet, sier administrerende direktør i Energy Valley, Preben Strøm.

Endring i vedtekter

Årsmøtet valgte også å synliggjøre at Energy Valley har et nasjonalt mandat.

Energy Valleys styreleder Bjørn-Tore Markussen går av etter fire år. Ut av styret går også Egil André Jacobsen (tidl. Glitre Energi) og Morten Christian Melaaen fra Universitetet i Sør-Øst Norge.

– Bjørn-Tore har vært en utrolig positiv og avgjørende bidragsyter for klyngen gjennom fire år i styret. Han har lagt ned enormt med innsats og det har vært en fantastisk reise. Jeg ønsker han all lykke til på veien videre, sier administrerende direktør i Energy Valley Preben Strøm.

Årsmøtet behandlet også årsrapporten for 2020.

Les den HER!